Uppskattning

Visa uppskattning

Det är viktigt att en chef visar uppskattning när ens medarbetare når bra resultat eller har nått ett mål. Dessvärre är det allt för vanligt att man endast får höra något när det är något som inte är bra. Genom att ge positiv feedback så bygger man on bättre relation till sina medarbetare. Men hur går man då tillväga för att visa den uppskattning som sina medarbetare förtjänar?

Hur kan man visa uppskattning?

Det finns många olika sätt som en chef kan visa sin uppskattning till sina medarbetare. Självklart så behöver man inte kollektivt visa sin uppskattning, precis som man kollektivt inte kritiserar alla medarbetare.

Belöningar för enskilda medarbetare

Många företag har olika slags belönings- och bonusprogram för sina anställda. Om man presterar bra så belönas man av företaget. Vanligtvis är det en ekonomisk kompensation. Vanligtvis är den en % av ens lön om det gäller ekonomiska vinster. Om det är andra mål som man har uppnått, till exempel av utvecklingen av en produkt så kan man belöna de berörda genom till exempel en resa eller ett presentkort till exempel till en restaurang. Ofta är inte det viktigaste hur mycket belöningen är värd. Det är istället känslan att ens chef visar uppskattning för det man har åstadkommit.

Belöning till alla medarbetare

I vissa fall så belönar man alla sina medarbetare eller hela teamet. Det kan till exempel vara att alla bir bjudna på en resa tillsammans. Det kan till exempel vara en kombinerad nöjes- och studieresa. I andra fall kan det vara så att hela teamet eller företaget går ut och äter tillsammans och man blir bjuden. Det finns även andra fall där alla på företaget blir ekonomiskt kompenserade för bra resultat. Om meningen är att alla ska känna sig lika värda vid en sådan belöning ska man också få like mycket oavsett vilken befattning eller lön man har. En modern chef och ett modernt ledarskap borde inse vikten med denna jämlikhet.

Det är dock viktigt att den uppskattning man visar är äkta och inte kommer att kännas som ett hån. Det kan till exempel vara att om man ger en belöning på 100 kr eller presentkort till McDonalds. Denna slags belöning kommer att få motsatt effekt.

Uppskattning för en fortsatt framgång

Genom att visa sin uppskattning till sina medarbetare, så kan man räkna med fortsatt framgång. De allra flesta är villiga att göra lite extra om man vet att chefen eller ledaren uppskattar det och visar det.

Det är precis det som vi anser att en modern chef ska göra. Uppskatta sina medarbetare och visa det.