Jobba under semestern

Ska man behöva jobba under semestern

Nu för tiden blir det mer och mer vanligt att jobb och fritid överlappar varandra. Många personer, speciellt om man är mitt i karriären känner sig mer eller mindre tvungna att vara tillgängliga nästan hela tiden. Detta gäller även kvällar och helger. Man känner ofta att man inte kan stänga av sin telefon när man lämnar jobbet utan man måste kunna nås om något viktigt dyker upp. Dessvärre gäller även detta ofta när man är ledig. Det är alltså inte ovanligt att man känner sig tvingad att jobba under semestern. Dessvärre är det nog vanligare att personer som jobbar med moderna chefer som känner denna press. Men finns det möjlighet att kräva att man ska vara ledig under semestern eller finns det alltid utrymme att vara tillgänglig?

Ska man alltid vara tillgänglig

Det finns inte ett svar som passar alla personer. Ofta beror det på vilket slags arbete man har och vilka förmåner som ingår i det avtal som man har med sin arbetsgivare. Om man har guldkantade avtal, så begärs det ofta mer av arbetstagaren. Denna oavsett om det står skrivit i det avtal man har eller inte. Självklart ska man inte behöva utföra arbetsuppgifter när som helst på dygnet, men att lägga ned lite tid på kvällen är inte helt orimligt. Man ska dock inte i för stor utsträckning behöva vara tillgänglig och jobba under semestern. Självklart beror det lite på vilket jobb och position man har. Till exempel så kan det vara väldigt svårt för en VD eller hög chef att vara helt ledig och inte jobba under semestern. Vad gör det egentligen möjligt att alltid vara tillgänglig?

Dagens moderna teknik

Dagens moderna teknik gör det i stor utsträckning möjligt att vara tillgänglig dygnet runt. Nästan alla har en smartphone eller surfplatta. Ofta har man båda delarna. Moderna chefer brukar ofta se till att de arbetare som behöver vara tillgängliga då chefen behöver dem får både en smartphone och surfplatta/dator från företaget som gör dem anträffbara nästan var som helst och när som helst. På en smartphone så kan man svara på e-mail och det tar inte speciellt lång tid. Väldigt få hade nog motsatt sig att göra lite jobb på kvällen eller helgen som är viktigt för företaget. Speciellt om man kan göra det från hemmet. Det är något helt annat om man hade behövt åka till jobbet.

Slutord

Att jobba under semestern ska man inte behöva göra om det inte är något väldigt kritiskt. Ofta kan dock ens arbetsgivare anse att man ska vara anträffbar efter vanlig arbetstid. Det blir svårare att inte vara det om företaget som man jobbar hos ger en alla de tekniska prylarna som man behöver för att kunna utföra sitt jobb. Detta oavsett om man sitter på kontoret eller inte. Man måste även ha förståelse för att arbetsgivare ibland måste ha saker gjorda på kvällar eller helger. Detta precis som vi anser att arbetsgivare ska ta hänsyn till att man ibland måste gå tidigt från jobbet.