Bra chef

Vad är en bra chef

Att vara en bra chef är inte alltid så lätt. Dessvärre tror allt för många chefer att de vet allting bäst och att de ska vara i fokus. Dock vet man från erfarenhet att en chef som anser sig vara en del av teamet istället för att vara en auktoritet och bestämma allting får sina medarbetare med sig på ett betydligt bättre sätt. En bra chef måste inse att sina specialister har han anställt på grund av deras kunskap. Detta är något som alla chefer måste inse.

Som en bra chef måste man lita på de människor man arbetar med och inse att man vet inte allting bäst själv. Som tur är vet många moderna chefer detta. De har insett att för att lyckas med sitt eller sina team ska man framstå som en ledare istället för en chef. Man har insett vikten av att tala i VI-form och inte Jag och Dem. För i slutänden har man som chef målet att företaget ska gå så bra som möjligt och att sina medarbetare ska prestera så bra som de bara kan. En bra och modern chef ska se sig själv mer som ledare än som bossen.

Var en del av teamet

En modern och bra chef ska vara en del av teamet, vara dess ledare och inte se sig själv som någon som står över alla andra. En chef ska prata i Vi-form och inte se det som jag och dem. Det är ju tillsammans som man ska lyckas. Men chefen ska även våga sätta gränser och våga ta beslut. När man når framgångar är det viktigt att chefen berömmer hela teamet eller företaget för resultaten. Om det finns möjlighet ska man även försöka att belöna dem på något sätt. Det samma gäller om någonting går mindre bra. Då ska chefen tillsammans med sina medarbetare undersöka vad som gick fel och hur man ska rätta till det och inte försöka hitta en syndabock för misslyckandet. Den enda syndabocken som kan finnas är då chefen själv.

Skillnaden mellan chef och ledare

De allra flesta föredrar nog att ha en ledare som chef och inte ha en CHEF. Vad är då skillnaderna mellan en ”chef” och en ledare?

Chef Ledare
·      Kör med anställda ·      Instruerar anställda
·      Inger rädsla ·      Skapar entusiasm
·      Säger ”jag” ·      Säger ”vi”
·      Skyller problem på andra ·      Fixar problem
·      Vet hur man gör det ·      Visar hur man gör det
·      Använder människor ·      Utvecklar människor
·      Tar ära ·      Ger ära
·      Kommenderar ·      Frågar
·      Säger ”börja” ·      Säger ”låt oss börja”

Vilken slags person vill man då helst jobba med? De flesta anser nog att en ledare är bättre och ses som en modern chef. Vilken är någon som bryr sig om sina medarbetare och deras behov.